ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το κέντρο μας είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό κέντρο των φορέων:

  • ECDL / PEOPLECERT
  • ACTA (Τεχνοβλαστός Παν/μίου Θες/κης)
  • InfoTEST
  • CERTIPORT