ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΛΑΕΚ

Δεκάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση των στελεχών τους σε νέες τεχνολογίες, τόσο στο χώρο μας, όσο και ενδοεπιχειρησιακά.

Σωστή & στοχευμένη επιμόρφωση εργαζομένων σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα – βελτίωση θέσης έναντι του ανταγωνισμού – περισσότερα κέρδη για την επιχείρηση & τον εργαζόμενο!

Δυνατότητα χρήσης επιδότησης προγράμματος ΛΑΕΚ.