05
Ιούλ

από 03/07 μέχρι και 22/07 oι μικροί μας ¨μάγοι¨ μαθαίνουν βασικές έννοιες από Programming & Web Programming!