ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Ms office, Internet & Ms Outlook, Windows, Mac
 • Google Docs, Drive, Cloud Computing
 • Web Development & Design (Html, Css, Javascript, PHP, MySQL, Adobe Dreamweaver & Flash, Joomla, WordPress, Woo commerce/eshop, κλπ)
 • Graphics Design (Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign)
 • Programming (Γλώσσες Προγραμματισμού Visual Basic, Python, C/C++, Java, C#, Matlab, κλπ)
 • Data Bases (SQL server, κλπ)
 • 2D-3D studies (AutoCAD, 3D studio Max)
 • ArcGIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Τεχνικός συντήρησης μονάδων επεξεργασίας Λυμάτων & Βιολογικών σταθμών
 • Βασική χρήση Η/Υ για αρχάριους γονείς
 • Πληροφορική για παιδιά (Digital) & για έφηβους που βλέπουν μακριά! (Ρομποτική)

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το κέντρο μας είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό κέντρο των φορέων:

 • ECDL / PEOPLECERT
 • ACTA (Τεχνοβλαστός Παν/μίου Θεσ/κης)
 • InfoTEST
 • CERTIPORT

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΛΑΕΚ

Δεκάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση των στελεχών τους σε νέες τεχνολογίες, τόσο στο χώρο μας, όσο και ενδοεπιχειρησιακά.
Σωστή & στοχευμένη επιμόρφωση εργαζομένων σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα – βελτίωση θέσης έναντι του ανταγωνισμού – περισσότερα κέρδη για την επιχείρηση & τον εργαζόμενο!
Δυνατότητα χρήσης επιδότησης προγράμματος ΛΑΕΚ.

4. e-learning

Στον σύγχρονο τρόπο ζωής η έλλειψη χρόνου, η διαμονή σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας μας και η δυσκολία προσαρμογής σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ενός group, δεν αποτελούν πια εμπόδιο.
Όλοι έχουν δικαίωμα στην διαρκή επιμόρφωση! Η χρήση διαδικτύου δίνει λύσεις:

 • e-learning (με παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το χώρο σας, με video, σημειώσεις & ασκήσεις)
 • blended-learning (e-learning + επιπλέον συναντήσεις κατά περιόδους με τον εξειδικευμένο επιστημονικό συνεργάτη μας, για προσωπική υποστήριξη από κοντά & απορίες. Εναλλακτικά το ίδιο μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, με χρήση Skype, κλπ)

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είσαι φοιτητής ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, κι έχεις πελαγώσει με τις εργασίες του εξαμήνου?
Επικοινώνησε μαζί μας. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε, με ιδέες, καθοδήγηση, κλπ
Δυνατότητα χρήσης προγραμμάτων SPSS – Stata – Eviews, Αλγορίθμων, Προγραμματισμού, Matlab, κλπ

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ – ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Είσαι νέος-άνεργος?
Κέρδισε το πρώτο βήμα απέναντι στην ανεργία!
Με την απόκτηση του κατάλληλου συνδυασμού προγραμμάτων του κέντρου μας (που ταιριάζουν στο προφίλ σου),
αποκτάς το δικαίωμα να εργαστείς στο Εκπαιδευτικό μας κέντρο για κάποιο χρονικό διάστημα,
ώστε να έχει το Βιογραφικό σου πολύ ισχυρό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας…

…προϋπηρεσία & εξειδίκευση !

(*) για προϋποθέσεις & λεπτομέρειες, κλείσε ραντεβού ενημέρωσης & καθοδήγησης